Font Size

Cpanel

18ธันวาคม2017 | NSW, ACT, VIC, TAS - 09:56 am | SA - 09:26 am | QLD - 08:56 am | NT - 08:26 am | WA - 06:56 am

AboutAussie

Recommended :
คุณอยู่ที่: หน้าแรก Study in Australia ค่าใช้จ่ายในการมาเรียนต่อออสเตรเลีย

ค่าใช้จ่ายในการมาเรียนต่อออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งในหลายๆประเทศที่คนไทยหลายคนอยากมาเรียนต่อด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเช่น มีที่ให้เลือกเรียนเยอะ อยู่ไม่ค่อยไกลจากประเทศไทยเท่าประเทศอื่นๆ ภูมิอากาศไม่หนาวจนเกินไป สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ หรือไม่ว่าจะเหตุผลอื่นใดๆอีกก็ตาม

เมื่อตัดสินใจว่าจะไปเรียนเมืองนอก ส่วนใหญ่จะมีคำถามตามมาอีกมากมาย หลักๆคือ ต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วต้องทำอะไรบ้าง บ้างก็อยากได้วีซ่ายาวๆต้องทำยังไง ส่วนคำถามที่ว่าเรียนอะไรที่ไหนดีนั้น หากไม่ได้มาเรียนต่อระดับปริญญาตรี โทหรือเอก ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สนใจนัก

การเตรียมตัวก่อนมาเรียนต่อเมืองนอกมีสิ่งที่ควรทำดังนี้

01ปรึกษาเอเจนต์ ก่อนเราจะซื้อของเราก็ควรที่จะสำรวจหลายๆที่ว่าสินค้าของเค้าเป็นยังไง บริการดีไหม ราคาถูกใจไหม การจะมาเรียนต่อเมืองนอกก็เช่นกัน เราควรจะไปคุยกับเอเจนต์นักเรียนหลายๆที่ อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าปกติการจะมาเรียนเมืองนอกต้องทำอะไรบ้าง จากที่ไม่รู้ว่าจะถามเอเจนต์อะไรเลย จะเริ่มมีคำถามตามมาว่าถ้าอย่างโน้น ถ้าอย่างนี้ จะเริ่มเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการมากขึ้น และจะเริ่มคุ้นเคยกับชื่อคอร์สชื่อโรงเรียนและชื่อสถานที่มากขึ้น แต่ละเอเจนต์จะมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนต่างๆกัน ดังนั้นเค้าจะแนะนำโรงเรียนและคอร์สในราคาแตกต่างกันให้เราได้เลือก และไม่ต้องกังวล หากเราจะเดินเข้าเดินออกหลายๆเอเจนต์เพื่อสอบถามข้อมูลแม้ว่าสุดท้ายเราไม่ได้เลือกใช้บริการพวกเค้าก็ตาม เค้ายินดีให้บริการเสมอ

02หลังจากพูดคุยกับเอเจนต์มาบ้างแล้ว อย่างน้อยๆก็ควรได้ข้อมูลแล้วบ้างล่ะว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง ประมาณเท่าไหร่ ซึ่งเราต้องเตรียมให้พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องนำไปแสดงให้ทางสถานทูตเห็นว่าเรามีทุนทรัพย์เพียงพอใช้ระหว่างการศึกษา ทางเอเจนต์จะแนะนำได้ว่าจะต้องมีเงินในธนาคารประมาณเท่าไหร่ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการศึกษาของเรา ยิ่งเรียนนานยิ่งต้องใช้เยอะ โดยคำนวณจากค่ากินอยู่จิปาถะ

03เลือกหลักสูตรและสถานที่เรียน จากรายละเอียดที่ได้มาจากเอเจนต์และการค้นหาทางอินเตอร์เน็ต เช่นเว็บไซต์ Study in Australia

04เรียนภาษาเพิ่มเติมถ้าต้องการเพราะส่วนใหญ่นักเรียนไทยที่มาเรียนต่อที่ออสเตรเลียมักจะมาเริ่มต้นจากการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนเพื่อปรับพื้นฐาน ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษที่นี่จะค่อนข้างแพง หากต้องการประหยัดเงิน แนะนำให้ไปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะก่อนการเดินทาง จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นในการเดินทางมาต่างประเทศและอาจไม่ต้องใช้เวลาเรียนภาษาที่ออสเตรเลียนานๆ

05เตรียมเอกสารเพื่อสมัครเรียน เอกสารที่ต้องใช้ เช่น

 • ใบสมัครเรียนสถาบันการศึกษาที่เลือก
 • ผลการเรียนหลักสูตรสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
 • ผลการสอบ IELTS ถ้าสถาบันการศึกษานั้นต้องการ
 • Resume
 • Letter of purpose จดหมายอธิบายว่าทำไมเราถึงอยากเรียนหลักสูตรนี้
 • หนังสือรับรองจากอาจารย์
 • ใบรับรองการทำงาน (บางหลักสูตรต้องการประสบการณ์การทำงานด้วย)
 • รูปถ่าย
 • สำเนาพาสปอร์ต

06เตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่านักเรียน

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสำเนาหน้าที่เป็นรายละเอียด
 • รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว
 • เอกสารการศึกษา ใบประกาศนียบัตร และผลการศึกษาต่างๆ พร้อมสำเนา
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หากผู้สมัครไม่ใช่เจ้าของบัญชี เตรียมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้ที่ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ด้วย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของผู้สนับสนุน และจดหมายที่ระบุว่าผู้สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • หลักฐานของผู้สนับสนุน เช่น จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท หรือบัตรพนักงาน หากผู้สนับสนุนประกอบธุรกิจส่วนตัวให้นำหลักฐานใบจดทะเบียนการค้า และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีมาประกอบใบสมัครด้วย
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา
 • ถ้าผู้สมัครเคยทำงานมาก่อน แนบจดหมายรับรองการทำงานไปด้วย
 • ใบตอบรับจากโรงเรียนที่เราจะไปเรียน เรียกว่า COE (Confirmation of Enrollment) ซึ่งทางโรงเรียนจะออกให้หลังจากที่เราได้สมัครเรียนและจ่ายเงินค่าเรียนไปเรียบร้อยแล้ว

07การตรวจสุขภาพ ทางสถานทูตจะส่งจดหมายหรืออีเมล์แจ้งให้ไปตรวจร่างกาย ซึ่งจะต้องไปตรวจตามโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดเท่านั้น (รายชื่อโรงพยาบาล) ปกติจะตรวจร่างกายเช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสายตา ตรวจปัสสาวะ และเอ็กซ์เรย์ปอด หากมีปัญหาสุขภาพอาจต้องตรวจเลือดด้วย

ค่าใช้จ่ายในการมาเรียนต่อออสเตรเลีย

เข้าเรื่องสำคัญ”ค่าใช้จ่าย” ซึ่งจะแจกแจงเป็นส่วนๆไป และค่าใช้จ่ายที่ยกมานี้เป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณคร่าวๆเพียงเพื่อให้ผู้อ่านได้มีไอเดียเท่านั้นเอง เพราะในความเป็นจริงแล้วมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายเหล่านี้

  1. ค่าวีซ่านักเรียน แน่นอน เราจะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียดังนั้นเราก็ต้องขอวีซ่านักเรียน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ค่าวีซ่านักเรียนจะอยู่ที่ $535 โดยสามารถจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือแบงค์ดราฟ ซึ่งไม่สามารถขอคืนเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม
  2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อยู่ระหว่าง $800 – $1,400 สำหรับชั้นประหยัด ขึ้นอยู่กับสายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
  3. ค่าเรียน และค่าสมัครเรียน (อ้างอิง: Study in Australia )
   • ค่าสมัครประมาณ $150-$200 
   • เรียนภาษา เริ่มต้นที่ $165ต่อสัปดาห์
   • เรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ $6,000 - $30,000 ต่อปี
   • เรียนระดับ Certificate/Diploma (Vocational Education and Training - VET) ประมาณ $5,000-$20,000 ต่อหลักสูตรขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียน
   • เรียนหลักสูตรที่เทฟ (TAFE) ประมาณ $5,500 - $18,000  ต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียน
   • เรียนระดับปริญญาตรี ประมาณ $14,000-$35,000 ต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียน
    สาขามนุษยศาสตร์ ประมาณ $52,388 ต่อปี
    สาขาวิทยาศาสตร์ ประมาณ $63,076 ต่อปี
    สาขาธุรกิจและการจัดการ ประมาณ $53,503 ต่อปี 
   • เรียนระดับปริญญาโท ประมาณ $15,000-$36,000 ต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียน
   • เรียนระดับปริญญาเอก ประมาณ $15,000-$36,000 ต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียน
  4. ค่าประกันสุขภาพ เป็นกฎว่านักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้องมีประกันสุขภาพ(การประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติเรียกสั้น ๆ ว่า OSHC) ราวๆ $375 - $480 ต่อปี หรือน้อยกว่าหากมาเรียนไม่ถึงปี การประกันสุขภาพจะช่วยคุ้มครองคุณในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่ายาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์รวมไปถึงค่ารถพยาบาลอีกด้วย แต่ไม่รวมถึงค่าหมอฟัน จักษุแพทย์ และกายภาพบำบัด ซึ่งควรซื้อประกันเอกชนเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองในส่วนนี้ ลองตรวจสอบค่าประกันสุขภาพโดยบริษัทต่างๆตามระยะเวลาของวีซ่าของคุณที่นี่
  5. ประกันการเดินทาง ถ้าต้องการ
  6. ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนซึ่งรวมค่าที่พักค่าอาหารและอื่นๆจิปาถะ ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่อย่างน้อยควรมี $18,610 ต่อปี

   ตัวอย่างค่าที่พัก

   • แชร์ห้องนอนใหญ่(ปกติ 2-4 คน) $150/สัปดาห์
   • แชร์ห้องนอนเล็ก(ปกติ 2 คน) $150/สัปดาห์
   • แชร์ living room(ปกติ 1-2 คน) $125/สัปดาห์
   • พักกับโฮมสเตย์ $200-$350/สัปดาห์
   • พัก hostelหรือ backpacker $80-$135/สัปดาห์
   • ที่พักในมหาวิทยาลัย $80-$250/สัปดาห์

   ตัวอย่างค่าอาหาร

   • มื้อเที่ยง ราคาพิเศษ $7.50 ขึ้นไป
   • มื้อเย็น $12 ขึ้นไป
   • Dominos pizza ราคาเริ่มต้นที่ $6.95 ถ้าสั่งออนไลน์และใช้คูปองโค้ดซึ่งหาได้จากอินเตอร์เน็ตหรือสมัครสมาชิกเพื่อรับโค๊ดทุกๆสัปดาห์ พิซซ่าของโดมิโน่มีโปรโมชั่นราคาพิเศษทุกวันอังคารโดยไม่ต้องใช้คูปองอีกด้วย
   • หมูสับ กิโลละ $7 อกไก่ กิโลละ $10 น่องไก่ กิโลละ $4 ข้าวสาร $11 ต่อ 5 กิโลกรัม มาม่า $0.50 เป็นต้น

   ตัวอย่างค่าเดินทางในซิดนีย์

   • ตั๋วรถไฟเริ่มต้นที่ $3.60 สำหรับตั๋วขาเดียว ตั๋วไปกลับช่วงก่อนเวลา 9.00 น.เริ่มต้นที่ $6.80 หลังเวลา 9.00 น.เริ่มต้นที่ $4.60 ถ้าซื้อเป็นตั๋วรายสัปดาห์จะถูกกว่ามาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเดินทาง ตรวจสอบค่าตั๋วรถไฟจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่ง ที่นี่
   • ตั๋วรถเมล์ ค่าตั๋วรถเมล์จะขึ้นอยู่กับระยะทางการเดินทางเรียก section สำหรับขาเดียว หากเดินทาง 1-2 sections ราคา $2.10 ถ้าเดินทาง 3-5 sections ราคา $3.50 ถ้าเดินทาง 6 sections ขึ้นไปราคา $4.50 ถ้าซื้อตั๋วเป็นแบบเดินทางได้ 10 ครั้ง ราคาจะถูกลงอีก
   • ตั๋วเรือเฟอร์รี่ จะมีสองราคาตามระยะทางคือ ระยะทาง 0-9 กิโลเมตร และ ไกลกว่า 9 กิโลเมตร ราคาตั๋วขาเดียวอยู่ที่ $5.60 และ $7.00 ตามลำดับ และราคาตั๋วไปกลับ $11.20 และ $14.00 ตามลำดับ

   ตัวอย่างค่าโทรศัพท์

   • โทรศัพท์บ้าน ยกตัวอย่างโทรศัพท์บ้านโดยบริษัท Telstra โปรโมชั่นที่ถูกสุด HomeLine Budget
    1. ค่าเช่าสาย $22.95 ต่อเดือน
    2. ค่าโทร(ท้องถิ่น) 30 เซ็นต์ต่อครั้ง
    3. ค่าโทรออก(connection fee) 45 เซ็นต์ต่อครั้ง
    4. โทรเข้ามือถือ 36 เซ็นต์ต่อนาที
    5. ค่าติดตั้งสำหรับลูกค้าใหม่ $299
   • โทรศัพท์มือถือ
    1. Pre-paid ยกตัวอย่าง มือถือ Optus เติมเงิน $30 จะได้มูลค่าเครดิต $30 และโบนัสอีก $270 สำหรับใช้โทรศัพท์ทั่วไปยกเว้น VDO calling, โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมเป็นต้น อีกทั้งได้อินเตอร์เน็ตอีก 500 Mb โดยเติมเงินครั้งหนึ่งสามารถใช้งานได้ 28 วัน บางบริษัทบางโปรโมชั่นรวมค่าโทรกลับไทยในราคาพิเศษด้วย
    2. Post-paid ขึ้นอยู่กับมือถือที่ซื้อและการใช้งาน เช่น iPhone 4S 16GB จากบริษัท Virgin Mobile สัญญาสองปี โดยจ่ายเดือนละ $54 เป็นเวลา 24 เดือนและได้เครดิต $200 และดาต้าอินเตอร์เน็ต 2GB ต่อเดือน เป็นต้น
   • บัตรโทรศัพท์สำหรับโทรกลับเมืองไทย เริ่มต้นที่ใบละ $10 เช่น บัตรโทรศัพท์ “Mr Calls” มูลค่า $10 สามารถโทรกลับเมืองไทยคุยได้นานถึง 6 ชั่วโมง 52 นาที เป็นต้น

   ตัวอย่างค่าอินเตอร์เน็ต

   • Mobile internet เช่น Dodo mobile broadband plan จ่าย $29.90 ต่อเดือนเป็นเวลา 24 เดือน ใช้อินเตอร์เน็ตได้ 5GB ต่อเดือน แถมฟรี USB Modem หรือ pre-paid อินเตอร์เน็ตของ Amaysim จ่าย $9.90 ได้ดาต้า 1GB และใช้ได้ 30 วันเป็นต้น
   • Naked broadband เช่น TPG Naked ADSL2+ Unlimited จ่าย $69.99 ต่อเดือน
   • Bundle (โทรศัพท์บ้าน + อินเตอร์เน็ต) เช่น iPrimus ADSL2+ Starter Plus 40GB จ่าย $39.95 ต่อเดือน ดาวน์โหลดช่วง 2.00น.-10.00น. ได้ 20GB และช่วงเวลาที่เหลืออีก 20GB ค่าติดตั้ง $129 ค่าโทรออกจ่ายเพิ่มต่างหาก เป็นต้น
  7. บัญชีธนาคาร ทางสถานทูตมีเกณฑ์ในการพิจารณาทุนทรัพย์ว่าเพียงพอต่อการเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลียหรือไม่คร่าวๆดังนี้
   • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
   • ค่าเรียน
   • ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ (อ้างอิง: เว็บไซต์ Immigration Australiaณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555) ทางออสเตรเลียได้ประเมินไว้คร่าวๆดังนี้
    • สำหรับผู้สมัคร $18,610 ต่อปี
    • สำหรับคู่ครองที่ต้องการติดตามผู้สมัครไปด้วย $6,515 ต่อปี
    • สำหรับบุตร 1 คน $3,720 ต่อปี
    • สำหรับบุตรคนที่สอง $2,790 ต่อปี
   • ถ้ามีบุตรในวัยเรียนอายุระหว่าง 5-18 ปีติดตามมาด้วย ค่าเรียนของบุตร $8,000 ต่อปีต่อคน
   อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างในการพิจารณาให้วีซ่านอกเหนือไปจากการแสดงว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการไปเรียนต่อ เช่น ประวัติทางการเงินและการเข้าเมือง ประวัติการทำงานของผู้สมัครหรือผู้ที่ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ ที่มาของเงินที่นำมาแสดง เป็นต้น
  8. ค่าตรวจสุขภาพ ประมาณ 2000-2500 บาท

หมายเหตุ ค่าเงินบาท ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 อยู่ที่ 1AUD = 30.4058THB (อ้างอิง: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ติดต่อสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

37 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 344 6300
โทรสาร 02 344 6593

หรือติดต่อเรา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ :

Image: graur razvan ionut / FreeDigitalPhotos.net

  

Study in Australia - www.australia-study.com

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Google+ Submit to Stumbleupon Submit to Technorati Submit to Twitter Submit to LinkedIn Submit to Pinterest
รวบรวมเรื่องราวดีดี เกี่ยวกับออสซี่ ในเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลียสำหรับคนไทย ไม่ว่าจะมาเรียน มาทำงาน ย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลีย หรือมาเที่ยวก็ตาม

Who's Online

มี 50 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์